WSPÓŁPRACA (PIT) I STOWARZYSZENIA (MATTA)


Podczas trącających targów ITB Berlin dwie organizacje: Polska Izba Turystyki i Malaysian Association Of Tour And Travel Agents, podpisały porozumienie o współpracy. Podpisy pod dokumentem złożyli: Paweł Niewiadomski - Prezes PIT i Datuk Tan Kok Liang - Prezes MATTA.


PIT oraz MATTA, dostrzegając ogromne możliwości promocji turystyki w swoich środowiskach biznesowych, doszły do porozumienia dotyczącego współpracy. Organizacje deklarują chęć podejmowania wspólnych działań na rzecz jej rozwijania i zobowiązują się do:

-        wspierania rozwoju turystyki międzynarodowej, a w szczególności rozwoju ruchu turystycznego z i do obu krajów;

-        dbania o rozwój powiązań turystycznych między przedsiębiorcami z Malezji i Polski;

-        wymiany informacji i poglądów na temat możliwości rozszerzenia współpracy w dziedzinie turystyki;

-        organizacji spotkania dla swoich przedsiębiorców;

-        wzajemnej pomoc w organizowaniu i uczestnictwie w wystawach krajowych, targach międzynarodowych, wystawach specjalistycznych, briefingach informacyjnych, sympozjach, konferencjach lub podobnych wydarzeniach;

-        wymiany materiałów promocyjnych i innych informacji, w tym polityk związanych z rozwojem turystyki i możliwościami inwestycyjnymi w turystyce w każdym z krajów;

przestrzegania protokołów BHP obowiązujących w każdym z krajów w związku z pandemią Covid-19.

matta

Powiązane artykuły

USTANOWIENIE FUNDACJI CMRT

KONFERENCJA CMRT

CZŁONKOWIE PIT NA LIŚCIE 100 NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH LUDZI W BRANŻY TURYSTYCZNEJ