Polska Izba Turystyki

Polska Izba Turystyki to największa ogólnopolska organizacja reprezentująca interesy branży turystycznej.

Członkostwo w Izbie biur i agencji turystycznych dysponujących największym potencjałem gospodarczym pozwala nie tylko na silny lobbing na rzecz rozwoju przemysłu turystycznego w Polsce, ale przede wszystkim na ochronę interesów całej branży. Dzięki ponad trzydziestoletniemu doświadczeniu Organizacja stała się liderem wśród rzeczników środowiska w kontaktach z administracją państwową na szczeblu regionalnym (dzięki Oddziałom Terenowym), ale przede wszystkim ogólnopolskim. Bardzo aktywnie i z powodzeniem uczestniczy w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących branży turystycznej oraz upowszechnia zasady etyki w działalności biznesowej. Monitoruje nieuczciwe praktyki na rynku oraz wyjaśnia wątpliwości dotyczące stosowania prawa w turystyce.

Aby jeszcze skuteczniej reprezentować interesy poszczególnych segmentów branży turystycznej Izba powołała trzy oddziały branżowe:

-        Oddział Turystyki Przyjazdowej,

-        Oddział Turystyki Wyjazdowej,

-        Oddział Turystyki Dziecięcej i Młodzieżowej.

Polska Izba Turystyki zabiega na forum międzynarodowym i w Polsce o to, by turystyka była traktowana jako istotny dla budżetu państwa sektor gospodarki. Jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA) reprezentującej interesy około 70 tys. agentów turystycznych i organizatorów turystyki w całej Europie. Prezes Izby Paweł Niewiadomski obecnie jest w składzie zarządu ECTAA.

Działalność Polskiej Izby Turystyki jest wielokierunkowa. Członkami Organizacji są najważniejsze i największe biura podróży, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, producenci oprogramowań dedykowanych dla turystyki oraz systemów rezerwacyjnych, wyższe szkoły turystyczne, znani przewoźnicy, gestorzy bazy noclegowej, atrakcji turystycznych i kulturalnych, korporacje targowe, a także inni przedstawiciele szerokiej reprezentacji branży turystycznej.

PIT

Powiązane artykuły

Oddziały PIT

Statut PIT

Władze PIT