KONFERENCJA CMRT


26.01 odbyła się konferencja prasowa, która zainaugurowała działalność Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego – inicjatywy przedsiębiorców działających w sektorze usług turystycznych, zrzeszonych w czterech organizacjach: Polska Izba Turystyki (PIT), Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego - IGHP (IGHP), Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT), TUgether - Radzie Przemysłu Spotkań i Wydarzeń. Inicjatywę poparło Ministerstwo Sportu i Turystyki, udzielając jej Patronatu Honorowego.

Dyrektorem CMRT jest Edyta Brykała. Misją Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego jest profesjonalizacja branży i upowszechnianie dobrych praktyk na rynku usług turystycznych oraz wspieranie władz publicznych w dążeniu do eliminowania praktyk niezgodnych z prawem. CMRT będzie realizować swoją misję poprzez monitoring rynku, ujawnianie nieprawidłowości, inicjowanie zmian w przepisach i upowszechnianie wiedzy dotyczącej prawa w turystyce mającej wpływ na bezpieczeństwo klientów.

Z ramienia PIT w konferencji udział wzięli Paweł Niewiadomski i Barbara Czerwińska-Albin, którzy zasiadają w Radzie Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego.

Paweł Niewiadomski: Dla branży i dla organizacji branżowych CMRT jest ważnym narzędziem do realizacji naszych misji, a dla konsumentów – ważnym elementem parasola chroniącego ich bezpieczeństwo i interesy. Działanie na rzecz członków organizacji branżowej nie oznacza i nie jest działaniem przeciwko konsumentom. Wręcz przeciwnie. To, co leży w interesie przedsiębiorców, czyli jasne, zrozumiałe uwarunkowania prawne, brak pola do dowolnej interpretacji przepisów, dostosowanie regulacji do realiów rynkowych, itp. w konsekwencji znacznie redukuje pole do jakichkolwiek nadużyć. Aby skutecznie przeciwdziałać nieuczciwym praktykom, które są szkodliwe społecznie, niezbędne jest monitorowanie rynku, dobra znajomość problemów i ich skali. W tym celu powołaliśmy Centrum Monitorowania Rynku Turystycznego.

Pełen skład organów założycielskich CMRT oraz szersze informacje na temat misji, wizji i zadań, dostępne są na stronie www.cmrt.com.pl

konferencja cmrt1 konferencja cmrt2

Powiązane artykuły

WSPÓŁPRACA (PIT) I STOWARZYSZENIA (MATTA)

USTANOWIENIE FUNDACJI CMRT

CZŁONKOWIE PIT NA LIŚCIE 100 NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH LUDZI W BRANŻY TURYSTYCZNEJ