PIT - Polska Izba Turystyki

Kontakt dla mediów

Biuro Wykonawcze PIT

tel. 698 400 088
e-mail: rzecznik@pit.org.pl

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Media

» Start » Media

To pierwszy sprawdzian skuteczności zabezpieczeń turystów na wypadek niewypłacalności organizatora
25.09.2019

Dzisiaj Biuro Podróży Neckermann Polska poinformowało o złożeniu wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego o uruchomienie gwarancji ubezpieczeniowych w związku z niewypłacalnością biura. Jak czytamy w oświadczeniu Zarządu Neckermanna, bezpośrednim powodem tych działań jest ogłoszenie 23 września 2019 r. upadłości Thomasa Cooka, a w konsekwencji także ogłoszenie w dniu dzisiejszym upadłości spółki Thomas Cook GMBH, właściciela 100% udziałów w Neckermann Polska. Mimo potwierdzonej przez Zarząd stabilnej sytuacji finansowej firma-córka nie jest w stanie kontynuować działalności samodzielnie.

Polska Izba Turystyki ze smutkiem przyjęła informację o zamknięciu biura podróży, które funkcjonowało na polskim rynku od 23 lat. Konsekwencje upadłości Thomasa Cooka –najstarszego biura podróży i potentata na rynku usług turystycznych – odczuwane są niestety w całej Europie.

Wraz ze złożeniem wniosku o uruchomienie gwarancji bankowych, uruchomione zostały procedury w ramach współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z podmiotem udzielającym zabezpieczenia Neckermann Polska. Turyści pozostający poza granicami kraju powinni zwracać się do Marszałka Województwa Mazowieckiego, który w zależności od sytuacji może pokryć koszty kontynuacji imprezy turystycznej, pokryć koszty powrotu lub podjąć działania związane z organizacją powrotu. Ci klienci, którzy zakupili wyjazd z późniejszym terminem wylotu, mogą zgłaszać się do AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Allianz Partners) w celu zaspokojenia swoich roszczeń.

Polski rynek turystyczny rozwija się stabilnie – wyniki organizatorów z ostatnich lat pokazują, że rośnie liczba turystów, a co za tym idzie – rosną także obroty firm. Na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki, co w porównaniu z innymi branżami zdarza się stosunkowo rzadko, zostały wprowadzone – również dzięki zaangażowaniu Polskiej Izby Turystyki – procedury, które gwarantują powrót turystów do kraju i zwrot środków wpłaconych na poczet przyszłych wyjazdów.

Izba będzie monitorować sytuację pod kątem sprawdzenia, czy owe mechanizmy nie tylko są wystarczające i skuteczne, ale także przyjazne dla turystów w trudnej dla nich i tak sytuacji. To dzięki wdrożeniu nowych przepisów nie ma dziś żadnej wątpliwości, że polscy klienci nie są pozostawieni bez pomocy – chronieni są oni zarówno za pośrednictwem obowiązkowych dla organizatorów gwarancji ubezpieczeniowych, jak i przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Warto przypomnieć, że właśnie dlatego obecnie turystyka to jedyna branża usługowa w takim stopniu chroniąca finansowo klientów, o ile wyjeżdżają z legalnie działającym organizatorem.

Paweł Niewiadomski
Prezes Polskiej Izby Turystyki