PIT - Polska Izba Turystyki

Kontakt dla mediów

Biuro Wykonawcze PIT

tel. 698 400 088
e-mail: rzecznik@pit.org.pl

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Media

» Start » Media
Logo 25 lat PIT

Ćwierć wieku Polskiej Izby Turystyki
03.12.2015

Największa izba gospodarcza zrzeszająca polskich przedsiębiorców turystycznych obchodzi w tym roku jubileusz 25 lat działalności.

Założona w 1990 roku Polska Izba Turystyki wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości turystycznej niemal od samego początku jej istnienia w gospodarce wolnorynkowej. Święto 25-lecia PIT to również święto całego turystycznego samorządu, którego istnienie zapoczątkowane zostało właśnie przez powstanie Polskiej Izby Turystyki. Przez wiele lat była ona jedyną organizacją reprezentującą środowisko przedsiębiorców turystyki.

Dziś izba jest największą ogólnopolską organizacją zrzeszającą przedstawicieli branży turystycznej. Jej członkami są są biura podróży zajmujące się turystyką przyjazdową i wyjazdową, agencje turystyczne, gestorzy bazy noclegowej, atrakcji turystycznych i kulturalnych, towarzystwa ubezpieczeniowe, wyższe szkoły turystyczne, przewoźnicy, korporacje targowe, a także inni przedstawiciele świadczący usługi okołoturystyczne.

Najważniejszym zadaniem Izby jest reprezentowanie interesów gospodarczych branży turystycznej : dbanie o rozwój polskiego przemysłu turystycznego, jego konkurencyjność na rynkach zagranicznych, upowszechnianie nowoczesnych technologii znajdujących zastosowanie w turystyce oraz zasad etyki w działalności biznesowej. To główne powinności Izby wobec ponad 600 firm, które dysponują około 1000 placówek handlowych na terenie kraju i reprezentują ok. 70% kapitału obrotowego branży turystycznej.

„Historia naszej organizacji to w pewnym sensie historia polskiego wolnego rynku usług turystycznych. Izba powstała, rozwijała się i zmieniała wraz z nim. Te 25 lat, choć minęły niezwykle szybko, były dla Polski, dla polskiej turystyki i dla przedsiębiorców działających w tej branży okresem szczególnym.” – komentuje Paweł Niewiadomski, prezes PIT.

„Przemiany ustrojowe i udana transformacja gospodarcza pociągnęły za sobą niesłychanie dynamiczny rozwój polskiego sektora usług turystycznych. W przeciągu ostatnich 25 lat rynek ten zdążył powstać, ukształtować się, rozwinąć i osiągnąć światowy poziom. Wszystko to jest zasługą polskiej przedsiębiorczości.” – dodaje.

Obchody Jubileuszu Polskiej Izby Turystyki, z udziałem Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki, odbędą się 8 grudnia w Warszawie. Będą miały formę uroczystego spotkania z udziałem najważniejszych postaci ze świata biznesu turystycznego i okołoturystycznego. Będzie czas na podsumowanie 25 lat działalności, przypomnienie najważniejszych wydarzeń z życia izby, a także podziękowania i wręczenie odznaczeń oraz wyróżnień dla zasłużonych działaczy. Będzie to również okazja do integracji środowiska turystycznego.