PIT - Polska Izba Turystyki

Kontakt dla mediów

Biuro Wykonawcze PIT

tel. 698 400 088
e-mail: rzecznik@pit.org.pl

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Media

» Start » Media

PIT jednym z filarów Kongresu Turystyki Polskiej
26.10.2015

Zakończyła się dwudniowa Konferencja Przygotowawcza Kongresu Turystyki Polskiej w Świdnicy. Podczas spotkania wyłoniono najważniejsze obszary działań na rzecz rozwoju i promocji turystyki. Polska Izba Turystyki brała aktywny udział w panelach roboczych. Beata Antos została wiceprzewodniczącą komitetu organizacyjnego Kongresu.

Spotkanie w Świdnicy, które odbyło się w dniach 21 i 22 października 2015 roku, było pierwszym tego typu wydarzeniem od wielu lat. W jednym miejscu zebrali się przedstawiciele najważniejszych organizacji turystycznych oraz samorządowych w Polsce. Polska Izba Turystyki uczestniczy w przedsięwzięciu zarówno w roli współorganizatora, jak też partnera merytorycznego.

Kongres Turystyki Polskiej, który odbędzie się za rok, ma na celu ułatwienie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami zainteresowanymi rozwojem turystyki. Obszarów do nawiązania bądź zacieśnienia współpracy między nimi jest mnóstwo, jednym z najważniejszych są chociażby relacje między branżą a władzami samorządowymi. Dzięki pięciu panelom tematycznym, które odbędą się podczas przyszłorocznego Kongresu, zainteresowane podmioty będą miały możliwość wypracować zasady współdziałania na rzecz rozwoju turystyki.
Podczas konferencji przygotowawczej przedstawiciele branży turystycznej, administracji rządowej i samorządowej oraz branżowych organizacji – izb gospodarczych i stowarzyszeń, pracowali nad merytorycznymi zagadnieniami przyszłorocznego Kongresu.

Obrady odbywały się w pięciu zespołach tematycznych:

Interwencjonizm państwa: prawne i finansowe instrumenty pośredniego i bezpośredniego wsparcia przedsiębiorczości w turystyce
Zarządzanie promocją turystyczną
Samorząd gospodarczy – przeszkoda czy szansa w rozwoju turystyki
Rozwój turystyki w Polsce w perspektywie 2030
Miejsce samorządu terytorialnego i jego zadania w przestrzeni turystycznej
Z ramienia Polskiej Izby Turystyki udział w konferencji wzięli: Prezes Paweł Niewiadomski, Wiceprezes Andrzej Kindler, Sebastian Nasiłowski, ekspert Stanisław Piśko oraz Beata Antos. Wypracowane przez zespoły stanowiska zostały zaprezentowane podczas sesji podsumowującej, która odbyła się 22 października. w Teatrze Miejskim w Świdnicy. Przedstawiciele organizacji podpisali również list intencyjny w sprawie przyszłorocznego Kongresu. Z ramienia PIT list podpisał Wiceprezes Andrzej Kindler.