PIT - Polska Izba Turystyki

Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Wspierajmy się!

» Start » Wspierajmy się!

Termin składania sprawozdań finansowych do IATA przedłużony do 30 września
19.05.2020

Polska Izba Turystyki zwróciła się do IATA z prośbą o przedłużenie terminu składania sprawozdań finansowych. W tej sprawie do Izby zwracało się wielu członków – agentów IATA, zwracając uwagę na niemożność zrealizowania obowiązku sprawozdawczego w terminie do końca czerwca 2020 roku w związku z pandemią COVID-19. Odpowiadając na te głosy, PIT przekazał do IATA prośbę o przedłużenie terminu składania sprawozdań finansowych w roku budżetowym 2019 o 90 dni. IATA przychyliła się do tej prośby - termin składania dokumentów zostaje przedłużony do 30 września 2020.
W związku z epidemią wiele agencji i biur ograniczyło personel. Wielu księgowych korzysta obecnie z bezpłatnego urlopu, co utrudnia pracę agentów IATA. Ponadto w swoim piśmie Izba zwraca uwagę na istniejące regulacje prawne przyjęte w wielu przepisach rządowych dotyczących COVID-19, które pozwalają na przedłużenie o 90 dni terminu składania sprawozdań finansowych (link:https://www.gov.pl/web/finanse/sporzadzanie-sprawozdania-finansowego-w-czasie-covid-19).

Pliki do pobrania