PIT - Polska Izba Turystyki

 Aktualności

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Aktualności z oddziałów

» Start » Aktualności » Aktualności z oddziałów

Przedstawiciel PIT w nowo powołanym Zespole do spraw Turystyki Wiejskiej przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
05.02.2020

30 stycznia 2020 roku w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30 w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. Turystyki Wiejskiej.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele ministerstw, instytucji, a także organizacji z branży turystycznej. Ekspertem uczestniczącym w pracach Zespołu z ramienia Polskiej Izby Turystyki jest dr Andrzej Górski, wiceprezes Oddziału Mazowieckiego PIT.

Podczas pierwszego posiedzenia członkowie Zespołu zatwierdzili Regulamin oraz Plan Działania, którego kluczowymi zagadnieniami będą m.in.:

 kompetencje i profesjonalizm kadry obsługującej ruch turystyczny na obszarach wiejskich;

 wsparcie rozwoju turystyki wiejskiej ze środków krajowych i unijnych;

 promocja turystyki wiejskiej i agroturystyki na rynku krajowym i zagranicznym;

 innowacje i nowe technologie mające wpływ na rozwój produktów turystyki wiejskiej i agroturystyki;

 założenia do opracowania ustawy o agroturystyce;

 budowa rozpoznawalnej marki turystyki wiejskiej w Polsce.

Wnioski i rekomendacje z dyskusji nad zagadnieniami pozwolą ocenić kondycję turystyki wiejskiej w Polsce i posłużą do aktualizacji dokumentu operacyjnego określającego jej rozwój.