PIT - Polska Izba Turystyki

 Aktualności

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Aktualności z branży

» Start » Aktualności » Aktualności z branży

Ramię w ramie PART z PIT-em
20.03.2007

Polska Izba Turystyki oraz Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. mając na uwadze dobro branży turystycznej oraz rozwój turystyki podpisały umowę - porozumienie o współpracy.

Niniejsze porozumienie jest tym bardziej ważne, że ze statutowych celów każdej ze stron wynika powinność działania w interesie branży turystycznej.

Porozumienie określa warunki współpracy stron w sprawach związanych z rozwojem turystyki i interesami branży turystycznej. Obie strony zobowiązały się do okresowych spotkań nie tylko w celu wymiany poglądów na temat spraw objętych porozumieniem, ale też dokonania ocen realizacji porozumienia. Pracownicy PART wspomagać będą PIT w zadaniach związanych z inicjatywami legislacyjnymi w procesie tworzenia prawa.

PIT i PART S.A. będą też brały udział w przetargach na wykonanie zadań związanych z interesami branży turystycznej, finansowanych w szczególności ze środków publicznych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej. Ważnym elementem współpracy będzie też informowanie na bieżąco przedsiębiorców turystycznych o wszystkich stanowiskach w sprawach związanych z interesami branży turystycznej przygotowanymi w wyniku realizacji porozumienia. Dotyczy to zwłaszcza spraw związanych ze zmianami w prawie turystycznym oraz działaniami w sferze organizacyjno-prawnej, jakie powinni podjąć przedsiębiorcy turystyczni w związku z tymi zmianami, w szczególności poprzez przygotowywanie zbiorów przepisów prawa w tym zakresie. Ponadto strony zobowiązały się do informowania branży turystycznej o działaniach w sferze organizacyjno-prawnej, jakie powinni podjąć w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, w szczególności poprzez organizowanie dla członków PIT szkoleń na temat pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

Do realizacji zadań, które zostały określone w porozumieniu strony będą wykorzystywały prowadzony przez PART portal internetowy www.turystyka-ekspert.pl oraz aktualnie przygotowywaną stronę internetową Polskiej Izby Turystyki (www.pit.org.pl). Realizacją powyższych zadań zajmie się Zespół Konsultacyjny ds. Turystyki, w skład którego wejdą przedstawiciele obu stron.