PIT - Polska Izba Turystyki

Newsletter


prosimy wpisać adres e-mail

 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Aktualności

» Start » Aktualności

Walne Zgromadzenie Oddziału Mazowieckiego PIT
07.08.2020

4 sierpnia w hotelu Marriott w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Oddziału Mazowieckiego PIT, połączone z wyborami przedstawicieli do Rady izby.

Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej za rok 2019, uchwaliło budżet na rok 2020 oraz program działania który, jak podkreślił prezes Dariusz Wojtal, skoncentrowany będzie głównie na łagodzeniu skutków epidemii koronawirusa w branży turystycznej.

Zgodnie z porządkiem obrad, przeprowadzono wybory do Rady Polskiej Izby Turystyki. Przedstawicielami Oddziału Mazowieckiego, wyłonionymi przez zgromadzenie w drodze głosowania, zostali panowie: Dariusz Wojtal i Kamil Kurak.

W trakcie dyskusji plenarnej sformułowano dwa wnioski. Pierwszy, złożony przez pana Janusza Molusa z TU Europa, dotyczył uwzględnienia w statucie izby przypadku członków, którzy z racji miejsca siedziby firmy, nie mogą przynależeć do regionalnej struktury PIT, ze względu na jej brak (przypadek Oddziału Dolnośląskiego). Odpowiedni zapis w statucie mógłby zapewnić takim członkom należne im prawa. Drugi wniosek złożył pan Tadeusz Milik z Furnel Travel International. Zgłoszony postulat dotyczył potrzeby utworzenia w ramach Polskiej Izby Turystyki Klubu Konsultacyjnego, służącego wspieraniu władz PIT podczas negocjacji na poziomie ministerialnym. Zadaniem przedstawicieli takiej grupy eksperckiej, reprezentującej poszczególne dziedziny turystyki, byłoby aktywne uczestniczenie w spotkaniach z władzami, przedstawianie problemów branży i dążenie do osiągnięcia założonych celów negocjacyjnych.