PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Komunikat prasowy ECTAA: Linie lotnicze nie mogą dużej odmawiać zwrotów kosztów firmom turystycznym i ich klientom
23.02.2021

Szanowni Państwo,

Od początku pandemii koronawirusa ECTAA i organizacja eu travel tech konsekwentnie wzywają linie lotnicze do wypełniania swoich obowiązków w zakresie zwrotu pieniędzy za kupione u nich bilety, aby firmy turystyczne mogły zwracać te środki swoim klientom. Zwroty te muszą obejmować zarówno transakcje B2B, jak i B2C. Mija rok od początku tego gigantycznego kryzysu, a kilka linii lotniczych nadal odmawia zwrotu pieniędzy lub go opóźnia.

Komunikat prasowy ECTAA:


Bruksela, 23 lutego 2021.

Rok po wybuchu pandemii koronawirusa widać wyraźnie, że branża turystyczna należy do najbardziej poszkodowanych. Wszystkie firmy turystyczne stanęły wobec konieczności zwrócenia swoim klientom ogromnych kwot za wyjazdy, które zostały odwołane na skutek lockdownów, zamknięcia granic i wprowadzenia ograniczeń w przemieszczaniu się. W obliczu pandemii cała branża turystyczna stanęła przed poważnym wyzwaniem finansowym, wielkość sprzedaży stanowi zaledwie promil tej sprzed kilku lat. Niektóre linie lotnicze zwróciły opłaty wniesione przez biura podróży, które z kolei zrefundowały te koszty swoim klientom. Te linie przyczyniły się do prawidłowego wypełnienia zobowiązań finansowych wobec konsumentów. Jednak kilku przewoźników nadal opóźnia zwrot pieniędzy lub ignoruje prośby o to, tym samym stawiając biura podróży akredytowane przez IATA pod dużą presją finansową, ponieważ ich klienci żądają zwrotu poniesionych kosztów. Publiczne oświadczenia niektórych linii lotniczych, że już uregulowały swoje zobowiązania wprowadzają w błąd. Problem nie jest rozwiązany, ponieważ wiele linii w ogóle nie rozpatruje wniosków o zwrot kosztów.

Problem niewypełniania przez nie swoich zobowiązań wynikających z Rozporządzenia WE dot. praw pasażerów linii lotniczych (Rozporządzenie 261/2004) i Rezolucji IATA nr 824r był już kilkakrotnie zgłaszany Komisji Europejskiej. Rezolucja IATA nr 824r nie jest egzekwowana przez międzynarodową organizację linii lotniczych. Z kolei kilka krajowych organów wykonawczych odpowiedzialnych za egzekwowanie Rozporządzenia 261/2004 nie podejmuje niezbędnych działań.

Od początku kryzysu ECTAA i organizacja eu travel tech nawoływały do udzielenia wsparcia całemu łańcuchowi wartości branży turystycznej. Prosiliśmy urzędy ochrony konkurencji o uzależnienie udzielania pomocy państwowej liniom lotniczym od refundowania przez nie kosztów. Jednak mimo miliardów euro pomocy otrzymanej z kieszeni podatników, niektóre linie lotnicze nadal odmawiają lub znacząco opóźniają zwroty kosztów biurom podróży i ich klientom.

Biura podróży są oskarżane o niewypełnianie swoich zobowiązań względem konsumentów. Jednocześnie nie mogą uzyskać zwrotu kosztów od linii lotniczych. Taka sytuacja nie tylko szkodzi klientom końcowym, ale także poważnie uderza w dobre imię i reputację podmiotów branży turystycznej i negatywnie wpływa na zaufanie ich klientów, co w przyszłości utrudni odbudowę całej branży.

Emmanuel Mounier, sekretarz generalny eu travel tech powiedział: Branże turystyczna i przewozów pasażerskich to zintegrowany ekosystem. Dziś dobitnie przekonujemy się, że kiedy upada jedno ogniwo, pozostałe są znacznie osłabione. Operatorzy biur podróży oczekują, że linie lotnicze będą przestrzegać swoich zobowiązań dotyczących zwrotów kosztów i wzywają instytucje europejskie do usprawnienia ram prawnych regulujących zwroty kosztów za przeloty i wycieczki. Kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa uczy, że solidarność wszystkich podmiotów branży leży w najlepszym interesie konsumentów.

Podsumowując, Paweł Niewiadomski, prezes ECTAA dodał: Nie możemy akceptować sytuacji, w której niektóre linie lotnicze odmawiają dokonywania zwrotów kosztów biurom podróży, a co za tym idzie, ich klientom. Spychanie strat na konsumentów, to ogromny błąd z punktu widzenia konkurencyjności i ochrony praw konsumentów. To się musi zmienić.