PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Informacja bieżąca o antykryzysowych działaniach Izby
16.03.2020

Szanowni Państwo Członkowie

Polskiej Izby Turystyki

Uczestnicy rynku turystycznego

Sytuacja branży turystycznej z dnia na dzień – bez naszej winy - stała się dramatyczna. Pod znakiem zapytania stanęła przyszłość naszych miejsc pracy. Lawinowo - z dnia na dzień, z godziny na godzinę, rosły problemy. 

Nie było czasu do stracenia. Na arenie międzynarodowej za pośrednictwem Europejskiego Związku Biur Podróży ECTAA podjęliśmy dialog z Komisją Europejską w zakresie uzyskania pomocy bezpośredniej dla branży turystycznej, natychmiastowego złagodzenia skutków Dyrektywy 2302/2015, jak i rozwiązań na przyszłość.

W kraju natomiast przedstawiciele Izby, najszybciej jak to było możliwe, weszli w kontakt z Ministerstwem Rozwoju. Od tamtej pory służą swoją wiedzą w pracach nad przygotowaniem rozwiązań osłonowych. Od początku staliśmy na stanowisku, że trzeba zgłaszać realne, możliwe do szybkiego wdrożenia rozwiązania, przeznaczone dla branży turystycznej. Izba uczestniczy też w pracach zespołu, reprezentującego szersze środowisko sektorów rynku, poszkodowanych przez COVID-19.

Kilka dni temu przesłaliśmy apel w formie listu do premiera Mateusza Morawieckiego, zawierający katalog proponowanych rozwiązań ratunkowych. Oprócz tego złożyliśmy na ręce premiera i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, dodatkowy szczegółowy projekt pakietu pomocowego dla organizatorów turystyki i agentów turystycznych, obejmujący również korzystne działania dla pozostałych przedsiębiorców szeroko rozumianej branży. Najprawdopodobniej jutro, w poniedziałek, minister rozwoju przedstawi premierowi tak zwaną specustawę, zawierającą generalne rozwiązania osłonowe dla przedsiębiorców, w tym również tych z branży turystycznej.

Mamy nadzieję, że przygotowane przez resort rozwoju korzystne, bardzo praktyczne i dające się szybko wdrożyć rozwiązania, będące odpowiedzią na najpilniejsze potrzeby branży, zyskają akceptację Premiera i Rady Ministrów.

Zdając sobie sprawę, jak dramatyczna i budząca niepokój jest sytuacja, apeluję do przedstawicieli naszego środowiska o zachowanie spokoju i niepodejmowanie w najbliższych dniach gwałtownych decyzji.

Zdajemy sobie sprawę, że z sytuacji, która nas spotkała, nie ma idealnego wyjścia. Nikt nie wyjdzie z niej bez szkody, ale mamy poczucie, że jako Izba zrobiliśmy wszystko, żeby nasze firmy mogły funkcjonować nadal i powoli odzyskiwać pozycję na rynku.

Wierzę, że w tej trudnej godzinie zjednoczymy się, wykażemy cierpliwość i odpowiedzialność, dla dobra całej branży turystycznej i naszych klientów.

Łączę wyrazy szacunku

Paweł Niewiadomski

Prezes Polskiej Izby Turystyki