PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

KOMUNIKAT: Branża się jednoczy - w Łodzi Izby razem
18.11.2013

Miło nam poinformować, że w wyniku wielomiesięcznych negocjacji 15 listopada 2013 r. w Łodzi doszło do podpisanie przez Izbę Turystyki Ziemi Łódzkiej oraz Polską Izbę Turystyki Oddział Łódzki listu intencyjnego, na mocy którego od 1 stycznia 2014 r. obie dotychczas niezależne Izby rozpoczną wspólną działalność jako oddział Polskiej Izby Turystyki. W Polsce jest to pierwsza taka inicjatywa, w wyniku której dwie organizacje działające do tej pory w szeregach rożnych struktur (Izba Turystyki RP i PIT) zdecydowały się na formalne połączenie sił.

Tak silne wzmocnienie turystycznego samorządu w okresie kryzysu gospodarczego daje nadzieję na jeszcze lepsze reprezentowanie interesów branży. Inicjatywa jest tym cenniejsza, że oba podmioty od lat zajmowały wspólne stanowisko w wielu kwestiach bezpośrednio wpływających na rozwój turystyki.

Podpisanie listu intencyjnego miało miejsce po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ITZŁ w obecności Pawła Niewiadomskiego – Prezesa PIT. W liście intencyjnym podpisanym przez Małgorzatę Karwat - Prezes ITZŁ i Jolantę Kondys-Sikorę - Prezes Oddziału Łódzkiego PIT – strony deklarują wolę działania poprzez połączenie wzajemnych sił i dalsze wspólne działanie na rzecz ich członków oraz rozwoju turystyki w Łodzi, województwie łódzkim i Polsce jako Łódzka Izba Turystyki - Oddział Polskiej Izby Turystyki.

Jest to historyczny moment i cenna inicjatywa, która wzmocni turystyczny samorząd gospodarczy oraz pozwoli na intensyfikację dotychczasowych działań. Podjęta decyzja jest w dużej mierze efektem wieloletniej, owocnej współpracy obu organizacji. Zamyka ona również 20-letnią historię ITZŁ i otwiera nowy rozdział dla połączonych Izb.

Sytuacja polskiej turystyki wymaga wspólnego stanowiska, broniącego interesów branży turystycznej i swobody dostępności do świadczonych przez nią usług.

Prezes Małgorzata Karwat i Prezes Jolanta Kondys-Sikora zgodnie mówią:

„Pokazałyśmy, że można razem reprezentować branżę, a jednocześnie wyzwolić energię jednej silnej organizacji”.

Z poważaniem,
Tomasz Rosset
Sekretarz Generalny
Polskiej Izby Turystyki