Paweł Niewiadomski

Prezes Zarządu Polskiej Izby Turystyki

Członek Zarządu w ECTAA - EU Travel Agents' and Tour Operators' Assoc. właściciel Holiday Tours