PIT - Polska Izba Turystyki

 Aktualności

Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Oddział Kujawsko-Pomorski

» Start » Aktualności » Aktualności z oddziałów » Oddział Kujawsko-Pomorski

Spotkanie noworoczne w Kujawsko-Pomorskim Oddziale PIT
28.02.2017

W piątek 24 lutego 2017 odbyło się uroczyste spotkanie członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PIT. W spotkaniu uczestniczył prezes PIT Paweł Niewiadomski.

Członkowie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PIT spotkali się by jednocześnie powitać nowy rok i zakończyć karnawał. Spotkanie odbyło się na Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy i połączone było z dyskusją na aktualne tematy branżowe.

Najważniejsze zagadnienia związane z nowymi zmianami w prawie turystycznym omówił prezes PIT Paweł Niewiadomski. W swojej prezentacji skoncentrował się na założeniach projektu nowej ustawy o usługach turystycznych, szczegółach funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego oraz zmianach wynikających z wprowadzenia nowej Dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Po prezentacji członkowie Oddziału zadali szereg szczegółowych pytań i wywiązała się wspólna dyskusja.

Po zakończeniu części merytorycznej spotkania odbył się poczęstunek w mensie akademickiej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.