PIT - Polska Izba Turystyki

 Aktualności

Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Oddział Kujawsko-Pomorski

» Start » Aktualności » Aktualności z oddziałów » Oddział Kujawsko-Pomorski

Wybrano delegatów na WZD z Oddziału Kujawsko-Pomorskiego
18.03.2016

Dnia 14 marca 2016 roku odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego. Porządek obrad składał się z dwóch najważniejszych punktów.

Zatwierdzono budżet na 2016 rok i wybrano delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PIT, które odbędzie się w maju 2016 roku. Nowe władze Oddziału Kujawsko-Pomorskiego zostały wybrane już w grudniu.