PIT - Polska Izba Turystyki

 Aktualności

Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Oddział Kujawsko-Pomorski

» Start » Aktualności » Aktualności z oddziałów » Oddział Kujawsko-Pomorski

Obyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego
06.01.2016

Przyjęto sprawozdanie zarządu i wybrano nowe władze Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PIT. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo -Wyborcze w Bydgoszczy odbyło się 29 grudnia 2015 r.

Podczas walnego zgromadzenia kończący swą kadencję zarząd oddziału przedstawił sprawozdanie z działalności. Prezes Jerzy Matuszak podkreślił, że podczas czteroletniej kadencji zarządu pod jego przewodnictwem oddział wzmocnił swoją pozycję na rynku turystycznym województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez:

  • członkostwo w Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej
    współzałożenie i członkostwo w Klastrze Turystycznym Obszaru BIT
    członkostwo w Sejmiku Gospodarczym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oddział współpracował też ściśle z Zarządem Województwa i Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędem Miejskim w Bydgoszczy, Radą Miasta Bydgoszczy, brał udział w szeregu imprez turystycznych i wszedł w skład kapituły przyznającej coroczne nagrody „Odkrycia Roku”. Prezes oddziału wchodzi też w skład Wojewódzkiej Komisji Certyfikacji Punktów Informacji Turystycznej.

Oddział obejmował patronatem honorowym wiele imprez turystycznych w regionie i prowadził linię informacji turystycznej dla turystów i klientów biur podróży.

W ciągu kadencji zarządu odbyło się kilkanaście zebrań członków oddziału. Każde z nich poświęcone było jednemu tematowi głównemu, który był przeważnie prowadzony przez zaproszonych gości: członków prezydium i rady naczelnej PIT.

Walne zgromadzenie przyjęło jednogłośnie sprawozdanie zarządu z mijającej kadencji.

Następnie wybrano zarząd i komisję rewizyjną oddziału na kolejne cztery lata. Prezesem ponownie został Jerzy Matuszak, w skład zarządu weszli też: Andreo Grzębowski (ponownie) oraz Tadeusz Olszewski. W skład komisji rewizyjnej weszli: Magdalena Rosła (ponownie) oraz Małgorzata Szymańska-Sikora i Adam Zieliński.