PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Komunikat PIT nr 24/2007
02.05.2007

Uprzejmie informujemy, że do Polskiej Izby Turystyki wpłynął Projekt Ustawy o zmianie Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych (tj. Dz.U. 2004 r.,Nr 223,poz.2268) z prośbą o zaopiniowanie.
Autorem ww. Projektu jest dr. Marek Krzysztof Kolasiński, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, asystent społeczny Posła na Sejm Tomasza Lenza.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie swoich uwag w terminie do dnia 16 maja br. na adres: bwpit@pit.org.pl Z DOPISKIEM (ZMIANY - Ustawy).