PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

Nowe środki Komisji Europejskiej w ramach walki z drugą falą epidemii
29.10.2020

Komisja Europejska przyjęła nowe środki w ramach walki z drugą falą COVID-19. W punkcie 7. wprowadza się następujące "Ułatwienia bezpiecznego podróżowania": Swobodny przepływ w UE i pozbawiona granic strefa Schengen są cenionymi osiągnięciami integracji europejskiej.

Komisja pracuje nad tym, by podróżowanie po Europie było bezpieczne zarówno dla podróżnych, jak i dla ich współobywateli:

  • Komisja wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia przyjętego przez Radę zalecenia w sprawie wspólnego i skoordynowanego podejścia do ograniczania swobodnego przepływu. Obywatele i przedsiębiorstwa chcą jasności i przewidywalności prawa. Należy znieść wszelkie pozostałe środki kontroli na granicach wewnętrznych wprowadzone w związku z COVID-19.
  • Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego i ECDC pracują nad protokołem przeprowadzania testów u podróżnych, który będzie stosowany przez organy ds. zdrowia publicznego, linie lotnicze i porty lotnicze dla zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów. Ponadto Komisja, wspólnie z państwami członkowskimi i z agencjami, określi wspólne podejście do zasad kwarantanny, które zostanie przedstawione w listopadzie.
  • Karty lokalizacji pasażera są pomocne przy dokonywaniu przez państwa członkowskie oceny ryzyka związanego z przylotami i umożliwiają ustalanie kontaktów zakaźnych. W przyszłym miesiącu zostanie przeprowadzony projekt pilotażowy, który pozwoli państwom członkowskim na przygotowanie się do wprowadzenia i stosowania unijnej cyfrowej karty lokalizacji pasażera, przy pełnym poszanowaniu zasad ochrony danych.
  • Portal Re-open EU dostarcza aktualnych i dokładnych informacji na temat przepisów zdrowotnych i ograniczeń podróży we wszystkich państwach członkowskich, a także w niektórych krajach partnerskich. Komisja wzywa państwa członkowskie do przekazywania dokładnych i aktualnych danych, tak aby portal ten stał się miejscem, w którym można zasięgnąć pełnej informacji o środkach zdrowotnych i możliwościach w zakresie podróżowania w całej UE. Trwają prace nad aplikacją mobilną Re-open EU, którą będzie można pobrać za kilka tygodni.

Jeżeli chodzi o ograniczenia dotyczące innych niż niezbędne podróży z państw spoza UE do UE, Komisja przedstawia wytyczne dotyczące kategorii osób uznawanych za niezbędne i w związku z tym zwolnionych z ograniczeń. Pomoże to państwom członkowskim w spójnym wdrażaniu zalecenia Rady (poniżej) w sprawie tymczasowego ograniczenia podróży do UE. Ponadto Komisja ponownie zachęca państwa członkowskie do ułatwienia łączenia osób pozostających w stałych związkach i przedstawia przykładowe sposoby udowadniania takiego charakteru relacji.