PIT - Polska Izba Turystyki

 Komunikaty

Dla członków PIT

Login:

Hasło:

Wyszukiwanie

Nazwa:

Miasto:

Województwo:
 
Polska Izba Turystyki
Biuro Wykonawcze
Marszałkowska 9/15 lok. 29
00-626 Warszawa
tel. 22 826 55 36
fax. 22 826 55 36

 Komunikaty

» Start » Komunikaty

WAŻNE! Odpowiadamy na pytania o pożyczki z PFR
06.05.2020

W ostatnim czasie do Polskiej Izby Turystyki spływały pytania przedsiębiorców o zasady występowania i przyznawania pożyczek przez Polski Fundusz Rozwoju, w ramach realizowania tak zwanej tarczy finansowej, mającej zapobiegać negatywnemu wpływowi epidemii na gospodarkę. Postanowiliśmy zapytać u źródła. Poniżej odpowiedzi udzielone Polskiej Izbie Turystyki przez Polski Fundusz Rozwoju.

W dniu wczorajszym na zamkniętej grupie na FB Polska Izba Turystyki Członkowie (Właściciele i Pracownicy) https://www.facebook.com/groups/PIT.CZLONKOWIE/ publikowaliśmy poniższe informacje, dziś wysyłamy Państwu zbiorczy materiał oparty na odpowiedziach PFR.
Zapraszamy do lektury.

Pytanie 1: Jak postępować w przypadku błędów w złożonych wnioskach? 

Odpowiedź PFR: 1. Jeśli wniosek przedsiębiorcy został odrzucony od razu w całości (np. z powodu błędów formalnych), to można go złożyć ponownie w tym samym banku od razu.
2. Jeśli wniosek został rozpatrzony i subwencja przyznana w kwocie wnioskowanej przez przedsiębiorcę, to procedura jest zakończona i przedsiębiorca nie może wnioskować ponownie, ani poprawić wniosku. Dlatego ważne jest, aby przed wysłaniem dokładnie sprawdzić wypełniony wniosek (zwłaszcza wnioskowaną kwotę).
3. Jeśli subwencja została przyznana w kwocie mniejszej, niż we wniosku, to należy zastosować procedurę reklamacyjną, która zostanie uruchomiona wkrótce.

Pytanie 2a): Na jakiej podstawie będzie się odbywała weryfikacja spadków obrotów? 

Odpowiedź PFR: Weryfikacja spadków obrotów będzie odbywała się na podstawie w szczególności deklaracji VAT-7 (w przypadku podmiotów rozliczających się miesięcznie), VAT_JPK (w przypadku podmiotów rozliczających się kwartalnie) oraz oświadczenia zawartego w umowie subwencji składanego z uwzględnieniem dostępnych dokumentów księgowych, w tym RZIS (w przypadku podmiotów nie rozliczających podatku VAT).

Pytanie 2b): Czy obrót jest brany z rachunku zysków i strat z pozycji przychody netto ze sprzedaży? Czy powodem odrzucenia wniosku może być zaokrąglanie danych w polach obrotu? Odpowiedź PFR: Podawanie na podstawie pozycji przychody netto ze sprzedaży jest prawidłowe, ale jeśli spółka posiada inne dokumenty księgowe, to należy je uwzględnić. Zaokrąglanie danych w polach obrotu nie może być powodem odrzucenia wniosku. Jest to jedynie informacja dla przedsiębiorcy dotycząca różnic pomiędzy deklaracją, a faktyczną informacją pozyskaną z rejestrów publicznych.

Pytanie 2c): W jaki sposób ustalić spadek przychodów ze sprzedaży podmiotów rozliczających się metodą kasową, "nieVATowców" jak i podmiotów rozliczających się z wykorzystaniem procedury VAT-marża?

Odpowiedź PFR: Spadek przychodów ze sprzedaży podmiotów rozliczających VAT metodą kasową, podobnie jak w przypadku nieVATowców, czy rozliczających się na podstawie faktur VAT-marża ustalany jest w oparciu o oświadczenie złożone przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie subwencji finansowej. Nie ma przeszkód, aby podmioty rozliczające się w ten sposób również wnioskowały o subwencje finansową. Wysokość spadku przychodów ze sprzedaży podlega weryfikacji ze strony PFR. Należy kierować się informacjami podanymi przez MF w linku;
Pytanie 3): Czy system analizy wniosków PFR został już poprawiony jeżeli chodzi m.in. o sprzedaż VAT-marża i odrzucanie rachunków z linią kredytową?

Odpowiedź PFR: Środki z subwencji finansowej mogą zostać przekazane na rachunek bieżący, w którym udostępniony jest kredyt lub linia kredytowa, pod warunkiem, że klient na nowo wykorzysta środki ze spłaconego limitu kredytowego do pokrycia kosztów bieżącej działalności gospodarczej.

Pytanie 4): Co zrobić jeżeli sprzedaż jest ujemna przez korekty i spadek wynosi 104%? System tego nie przyjmuje.

Odpowiedź PFR: W przypadku ujemnych przychodów ze sprzedaży wnioskodawca powinien wskazać wartość 0. Jeżeli w miesiącu poprzedzającym miesiąc referencyjny wnioskodawca również odnotował ujemną wartość przychodów ze sprzedaży, dla takiego przedsiębiorcy korzystniejsze może okazać się odniesienie się do miesiąca kalendarzowego odpowiadającego miesiącowi referencyjnemu w roku poprzednim.

Pytanie 5): Czy konieczne są dodatkowe załączniki do wniosku w związku z podaniem przychodów ze sprzedaży na podstawie rachunku zysków i strat a nie deklaracji VAT-7?

Odpowiedź PFR: Nie, wystarczy oświadczenie zawarte w umowie subwencji składanego z uwzględnieniem dostępnych dokumentów księgowych, które jednak będzie mogło zostać zweryfikowane w późniejszym terminie przez PFR.

Pytanie 6): Co zrobić w przypadku, gdy przychód ze sprzedaży wynosi 0?

Odpowiedź PFR: W przypadku, gdy przychód ze sprzedaży wynosi 0 należy podać 0.